Konservative visioner

For en redelig og anstændig kommunalpolitik

pige løber i skoven

Den personlige frihed er grundlaget for konservativ politik, men den står ikke alene – den ledsages af kravet om personligt ansvar.

Dette ansvar er ikke bare for sig selv og sine nærmeste, men også for det omgivende samfund.
For vi konservative er det sociale ansvar derfor en medmenneskelig forpligtelse.

Det konservative livssyn bygger på rettidig omhu, ansvar og balance, og politikken er fyldt med værdier, visioner og vilje for vores fælles kommune.

Brønderslev Kommune skal markedsføres som en bosætningskommune med gode og konkurrencedygtige boliggrunde.

Dette er grundlaget for den forbedrede kvalitet vi ønsker på henholdsvis ældre- og skoleområdet.

Fritids- og kulturtilbud er kærneværdier der understøtter en god bosætningskommune.

Bosætning – Bosætning – Bosætning

Vores lokale mærkesager