Kommunalbestyrelsen

Kandidater

Karsten Andreasen
Byrådskandidat

Politikere

Peter Stecher
Byrådsmedlem