1. Karsten Frederiksen

 

 

Bopæl: Brønderslev
Alder:
Tlf.:
Mail:

Hvem er jeg?

Politisk CV

Personlige mærkesager

2. Line Vanggaard Pedersen

 

Bopæl: Jerslev
Alder: 29 år
Tlf.: 61 54 46 68
Mail: line.vanggaard.pedersen@99454545.dk

Hvem er jeg?

Opvokset på et landbrug udenfor Jerslev. Har arbejdet indenfor landbruget siden jeg var 15 år. Og har siden uddannet mig til landmand og senere virksomhedsleder, fra Nordjyllands landbrugsskole i 2010. Har i de seneste år arbejdet som driftsleder på mine forældres kvæggård med 370 malkekøer.

Har siden i januar 2013 haft min egen ejendom hvor jeg har kvie hotel og forpagter jord ud. Jeg arbejder fortsat på fuldtid hos mine forældre.

Politisk CV

Byrådsmedlem i Brønderslev Kommune siden 2013. Har været i den konservative vælgerforening i Brønderslevs bestyrelse fra 2010 – 2014.

Personlige mærkesager

3. Peter Stecher

 

 

Bopæl: Birkevej 4, Øster Brønderslev
Alder: 45 år
Tlf.: 40 42 41 66
Mail: pst@edc.dk

Hvem er jeg?

Opvokset i Hjørring og boet i Brønderslev/Øster Brønderslev siden 1998. Uddannet Ejendomsmægler, MDE og har virket som sådan siden 2002, først i Brønderslev-området, siden i Hals og nu i Dronninglund & Hjallerup-området, som selvstændig ejendomsmægler. Jeg er formand for Skolebestyrelsen i Distrikt Syd, Brønderslev, formand for bestyrelsen i Brønderslev Ungdomsskole og har tidligere været formand for Forældrebestyrelsen i Børnehaven Øster Brønderslev og forældrebestyrelsen i Dagplejen i Brønderslev Kommune.

Privat er jeg gift med Monica. Vi har tre børn på 14, 12 og 8 år.

Politisk CV

Byrådskandidat for det Konservative Folkeparti i 2013 og nuværende 1. suppleant til byrådet.

Medlem af repræsentantskabet for Nordjyllands Idrætshøjskole, udpeget af Byrådet samt medlem af bestyrelsen for AOF Daghøjskolen Vendsyssel, udpeget af Byrådet.

Personlige mærkesager

1. Bolig- og bosætningsudvikling
Brønderslev kommune skal fortsat udvikle sig positivt – på tværs af hele kommunen. Vi skal være én kommune og ikke se skævt til de områder, der i forskellige etaper nyder godt af kommunale investeringer. Vi har alle en interesse i, at Kommunen som helhed trives og vokser. Vi skal have attraktive og konkurrencedygtige priser på byggegrunde i hele kommunen – det er et godt udgangspunkt for øget bosætning.

2. Børne- & Skoleområdet – og herunder fritidstilbud til børn.
Vi skal sikre vores børn og unge gode vilkår i såvel skolevæsenet som i kommunens fritidstilbud. Med gode tilbud til børn og unge vil vi ligeledes kunne stimulere vækst og øget bosætning i kommunen. Der skal være en bedre balance mellem skole og fritidstilbud – kortere skoledage og frivillige lektiecafeer tak.

3. Landdistrikter og Oplandsbyer.
Vores oplandsbyer skal styrkes – gennem en fortsat nedrivningspulje, kan vi sikre, at vores oplandsbyer gives øget mulighed for vækst og opblomstring – i stedet for afmatning og afvikling. Vi skal i arbejdet med landdistrikterne have for øje, at vi er én kommune.

4. Jan Johansen

 

Bopæl: Hjallerup
Alder:
Tlf.:
Mail:

Hvem er jeg?

Politisk CV

Personlige mærkesager

5. Carsten Møller Nielsen

 

Bopæl: Dronninglund
Alder:
Tlf.:
Mail:

Hvem er jeg?

Politisk CV

Personlige mærkesager

6. Paw Nielsen

 

Bopæl: Jerslev
Alder: 24 år
Tlf.: 41 18 24 24 
Mail: paw.nielsen@jerslev.net

Hvem er jeg?

Jeg er opvokset i Jerslev. Blev student på Brønderslev Gymnasium sommeren 2013. Uddannet multimediedesigner i 2015 og Pba. I Digital Konceptudvikling 2017.

Fra 2011 til 2015 har jeg været frivillige underviser i IT i Datastuen i Jerslev

Politisk CV

Bestyrelsesmedlem i Det Konservative Folkepartis Vælgeforening i Brønderslev siden 2012. Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti siden 2013. Kampagneleder for folketingskandidat Line Vanggaard Pedersen siden 2014.

Personlige mærkesager

1. Et styrket erhvervsliv
Erhvervsmæssige initiativer og udvikling er afgørende for at skabe en attraktiv kommune. Derfor skal vi sikre, at der er altid er attraktive erhvervsgrunde, tæt på motor- og hovedveje. Med et stærkt erhvervsliv kan interessen for bosætning i Brønderslev Kommune øges.

2. Mere frihed i skolesystemet
Skolebestyrelserne har fingeren på pulsen. Derfor skal vi give større frihed til skolebestyrelserne, så de i højere grad selv kan tilpasse skoledagens opbygning og længde. Der skal søges dispensation, således skolerne frit kan gøre de tvungne lektiecaféer frivillige.

3. Større frihed til lokalsamfundet
De lokale initiativer og foreningsliv er drivkraften i oplandsbyerne. Derfor skal lokale initiativer ikke bremses af gamle og forældede kommunale regler. Vi skal give oplandsbyerne mulighed for at opblomstre, og sikre smukke omgivelser ved bibeholdelse af bl.a. nedrivningspuljer til faldefærdige bygninger.

7. Rasmus Appelon Evaldsen

 

Bopæl: Brønderslev
Alder:
Tlf.:
Mail:

Hvem er jeg?

Politisk CV

Personlige mærkesager

8. Jette Schiønning Aasholm

 

Bopæl: Brønderslev
Alder: 49

.

Hvem er jeg?

Økonomichef på AMU Nordjylland.

Politisk CV

Ny byrådskandidat. Medlem af Det Konservative Folkeparti i over 20 år.

Personlige mærkesager

– Brønderslev Kommune skal markedsføres som en bosætningskommune med gode og konkurrencedygtige boliggrunde.
– Brønderslev Kommune skal være en erhvervsvenlig kommune, så der skabes vækst og lokale arbejdspladser.
– Forsyningsvirksomhederne i Brønderslev Kommune bør styres af borgerne (brugerne).
– Der skal styr på lugtgenerne fra biogasanlægget Krogenskær – både af hensyn til Brønderslevs nuværende borgere og mhp. at få nye bosættere til byen.

9. Stig Stavnskær

 

 

Bopæl: Bålhøj 5, 9700  Brønderslev
Alder: 45 år
Tlf.: 24-237759
Mail: stig98811889@gmail.com

Hvem er jeg?

Lige lidt om mig selv. Jeg hedder Stig Stavnskær og bor i den aktive landsby Øster Brønderslev med min kone og to børn på 14 og 16 år. Jeg arbejder som Sekretariatsleder og Stedfortræder i en organisation der hedder Center for Voksne i Aalborg Kommune. Vi er 280 ansatte og har en lang række tilbud til socialt udsatte borgere. Jeg har arbejdet med ledelse inden for det sociale område de sidste 16 år. Jeg er ny i politik, men har mange års erhvervserfaring. De sidste 3 år har jeg siddet i skolebestyrelsen, og har været med i overgangen til skoledistrikter.

Politisk CV

I en alder af 45 år har jeg valgt at stille op til byrådet for Det Konservative Folkeparti. Udover at kunne bidrage med erfaringer fra mit arbejdsliv og borger i vores kommune, vil jeg gerne være med på det stærke hold som Det Konservative har til den kommende valgkamp.

Som ”ny” politiker er jeg ydmyg over for opgaven, men vil også forsøge at sætte mit eget præg. Der er sikkert mange som mener, at politikere lover alt muligt, og undersøgelser viser også at troværdigeheden blandt politikere generelt er lav. Jeg tror at det er vanskeligt at være politiker, der skal være flertal for din politik i byrådet, pengene skal findes til at udføre opgaven, der er national lovgivning, der er lokale interesser osv. Men det er muligheden for at få indflydelse, få synspunkter gennemført og bidrage til udviklingen i vores kommune. Så det jeg vil love er, at jeg og Det konservative vil arbejde for at få flest mulige af mærkesagerne gennemført, men der vil blive indgået kompromiser og ikke alt der står i valgprogrammet vil blive gennemført. Jeg vil også love at det vil gå ordentlig og redeligt til.

Personlige mærkesager

Bosætning
Vi bor et fantastisk sted med muligheder lokalt og tæt på Aalborg. Der er rigtig gode mulighed for fortsat udvikling og de konservative har megen fokus på bosætning. Jo flere borgere, jo mere handel i det lokale erhvervsliv og flere børn i daginstitutioner og skoler. Erhvervsudvikling er også en vigtig faktor ifht. bosætning, jo flere lokale virksomheder jo flere lokale arbejdspladser.

Frihed til skolerne- Frivillige lektiecafeer og ikke tvang.
Skoledagene er blevet lange, og derfor skal det være frivilligt om den enkelte skole og / eller elev vil deltage i lektiecafeer. Skolerne skal måles på trivsel og resultater, og have frihed til planlægning. Eleverne skal også have tid til fritidsaktiviteter, venner / veninder og for ældre elever måske et fritidsjob.

Landdistrikter og oplandsbyer.
Vores oplandsbyer skal styrkes – gennem en fortsat nedrivningspulje, kan vi sikre, at vores oplandsbyer gives øget mulighed for vækst og opblomstring – i stedet for afmatning og afvikling. Vi skal i arbejdet med landdistrikterne have for øje, at vi er én kommune.

10. Michael Peter Hansen

 

Bopæl: Brønderslev
Alder: 44 år
Tlf.: 42470063
Mail: mipeha@gmail.com

Hvem er jeg?

Født og opvokset i Frederikshavn. Flyttede til Brønderslev i 2006.

Jeg arbejder som SAP konsulent for MAN Diesel & Turbo. Oprindelig bankuddannet men skiftede siden til IT og har arbejdet med IT lige siden.

Jeg er gift med Susanne, der arbejder som dagplejer, og sammen har vi Oskar på 11 og Annika på 7, som begge går på Skolegade Skole.

Fritiden bruges med familien, en god bog eller film og traveture gennem byen.

Politisk CV

Jeg har altid været politisk interesseret. Lige siden jeg første gang kunne stemme om Maastricht-aftalen i 1992 har jeg ihærdigt fulgt dansk politik. Størstedelen af tiden som erklæret konservativ.

I 2001 stillede jeg op for Det Konservative Folkeparti i Frederikshavn.

Nu er det tid igen!

Personlige mærkesager

Bosætning som udgangspunktet for udvikling og fremgang

Kommunen har det næstdårligste beskatningsgrundlag i landet. Vi er nødt til at lægge et enormt fokus på at tiltrække nye borgere, så grundlaget for beskatning bliver bedre, og vi så at sige får penge at arbejde med.

Ikke kun kommunens økonomi forbedres med nye ressourcestærke borgere, også de mindre lokale erhverv vil nyde godt af det. For slet ikke at nævne de lokale foreninger, som vil få større muligheder for at rekruttere aktive medlemmer.

Ordentlige skoler som børn og forældre kan være stolte af.

Give skolerne frihed til at gøre det de er bedst til: undervise og skabe fornuftige samfundsborgere i samarbejde med forældrene. Målrettet arbejde for at ingen skoler sakker agterud men at bibeholde den gode standard, vi har i øjeblikket og forhøje den. Gøre kommunens skoler til et af bedste argumenter for at bosætte sig her.

Udstykning af attraktive byggegrunde:

God beliggenhed. Konkurrence dygtig prissætning. Måske sætte lidt til på gyngerne, som vi kan hente på karrusellerne senere. Give de mulige købere et tilbud, det er svært at sige nej til.

11. Lone Lønbro Jensen

 

Bopæl: Brønderslev
Alder:
Tlf.:
Mail:

Hvem er jeg?

Politisk CV

Personlige mærkesager

12. Gorm Karstrøm

 

Bopæl: Brønderslev
Alder:
Tlf.:
Mail:

Hvem er jeg?

Politisk CV

Personlige mærkesager

13. Stinne Reng

 

Bopæl: Brønderslev
Alder: 40 år
Tlf.: 
Mail: 

Hvem er jeg?

Politisk CV

Personlige Mærkesager

14. Ole Agger Hansen

 

Bopæl: Markedsvej 98, 9700 Brønderslev
Alder: 70 år
Tlf.: 98 82 37 73
Mail: guldole@hotmail.com

Hvem er jeg?

Guldsmed. Har drevet selvstændig virksomhed i Brønderslev i 40 år. Stor erfaring med organisatorisk arbejde. Tidligere formand for Jydsk Guldsmedeforening, Danske Guldsmede og Urmagere samt Guldsmedefagets Fællesråd.

Politisk CV

Tidligere medlem af skolebestyrelsen på Skolegades Skole. Bestyrelsesmedlem i Konservativ Vælgeforening gennem mange år. Formand 2013-14 og 2017. Opstillet til byrådet 2009 og 2013.

Personlige mærkesager

– Godt erhvervsklima i Brønderslev Kommune.

– Bedre infrastruktur. Bedre vejvedligeholdelse.

– Frivillige lektiecafeer.

15. Torben H. Nielsen

 

Bopæl: Fredensgade 2, Brønderslev
Alder: 66 år
Tlf.: 40188709
Mail: : ttorben1207@hotmail.com

Hvem er jeg?

Jeg er født i Brønderslev, hvor jeg har boet det meste af mit liv. Undtagelsen er 2 x 4 år, hvor Hæren placerede mig i København.
Jeg blev pensioneret som major med udgangen af September 2011, efter knap 40 års tjeneste i Hæren. Heraf godt 11 år som udsendt i fredsstøttende operationer under FN og NATO.

Ridder af Dannebrog.

Politisk CV

Medlem af den konservative vælgerforening i Brønderslev. Byrådskandidat siden 2013.

Personlige mærkesager